SBUO 

 
 


АРХИВА БУЏЕТА

БУЏЕТ

2020

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА - БИЛАНС РАСХОДА

 • БИЛАНС РАСХОДА за 2020. годину – децембар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2020. годину – новембар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2020. годину – октобар

 • БИЛАНС РАСХОДА за 2020. годину – септембар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2020. годину – август
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2020. годину – јул
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2020. годину – јун
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2020. годину – мај
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2020. годину – април
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2020. годину – март
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2020. годину – фебруар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2020. годину – јануар

2019

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА - БИЛАНС РАСХОДА

 • БИЛАНС РАСХОДА за 2019. годину – децембар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2019. годину – новембар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2019. годину – октобар

 • БИЛАНС РАСХОДА за 2019. годину – септембар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2019. годину – август
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2019. годину – јул
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2019. годину – јун
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2019. годину – мај
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2019. годину – април
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2019. годину – март
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2019. годину – фебруар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2019. годину – јануар

2018

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА - БИЛАНС РАСХОДА

 • БИЛАНС РАСХОДА за 2018. годину – децембар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2018. годину – новембар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2018. годину – октобар

 • БИЛАНС РАСХОДА за 2018. годину – септембар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2018. годину – август
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2018. годину – јул
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2018. годину – јун
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2018. годину – мај
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2018. годину – април
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2018. годину – март
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2018. годину – фебруар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2018. годину – јануар

2017

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА - БИЛАНС РАСХОДА

 • БИЛАНС РАСХОДА за 2017. годину – децембар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2017. годину – новембар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2017. годину – октобар

 • БИЛАНС РАСХОДА за 2017. годину – септембар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2017. годину – август
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2017. годину – јул
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2017. годину – јун
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2017. годину – мај
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2017. годину – април
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2017. годину – март
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2017. годину – фебруар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2017. годину – јануар

2016

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА - БИЛАНС РАСХОДА

 • БИЛАНС РАСХОДА за 2016. годину – децембар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2016. годину – новембар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2016. годину – октобар

 • БИЛАНС РАСХОДА за 2016. годину – септембар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2016. годину – август
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2016. годину – јул
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2016. годину – јун
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2016. годину – мај
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2016. годину – април
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2016. годину – март
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2016. годину – фебруар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2016. годину – јануар

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА - БИЛАНС РАСХОДА

2015

 • БИЛАНС РАСХОДА за 2015. годину – јануар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2015. годину – фебруар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2015. годину - март
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2015. годину - април
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2015. годину - мај
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2015. годину - јун
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2015. годину - јул
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2015. годину - август
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2015. годину - септембар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2015. годину - октобар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2015. годину - новембар
 • БИЛАНС РАСХОДА за 2015. годину - децембар

2014

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА - БИЛАНС РАСХОДА

2013

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА - БИЛАНС РАСХОДА

2012