SBUO  


ИНФОРМАТОР О РАДУ СЕВЕРНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

ИНФОРМАТОР О РАДУ СЕВЕРНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 2021

Информатор је ажуриран са стањем на дан 10.01.2022. године

ИНФОРМАТОР О РАДУ СЕВЕРНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 2020

Информатор је ажуриран са стањем на дан 04.01.2021. године

ИНФОРМАТОР О РАДУ СЕВЕРНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 2019

Информатор је ажуриран са стањем на дан 06.01.2020. године

ИНФОРМАТОР О РАДУ СЕВЕРНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 2018

Информатор је ажуриран са стањем на дан 23.01.2019. године

ИНФОРМАТОР О РАДУ СЕВЕРНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 2017

Информатор је ажуриран са стањем на дан 08.01.2018. године

ИНФОРМАТОР О РАДУ СЕВЕРНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 2016

Информатор је ажуриран са стањем на дан 17.01.2017. године

ИНФОРМАТОР О РАДУ СЕВЕРНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 2015

Информатор је ажуриран са стањем на дан 04.01.2016. године

ИНФОРМАТОР О РАДУ СЕВЕРНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 2014

Информатор је ажуриран са стањем на дан 31.12.2014. године

ИНФОРМАТОР О РАДУ СЕВЕРНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 2013

Информатор је ажуриран са стањем на дан 31.12.2013. године

ИНФОРМАТОР О РАДУ СЕВЕРНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 2012

Информатор је ажуриран са стањем на дан 26.12.2012. године

ИНФОРМАТОР О РАДУ СЕВЕРНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 2011

Информатор је ажуриран са стањем на дан 30.12.2011. године