SBUO  


DOKUMENTI

 
PROPISI KOJE UPRAVNI OKRUG PRIMENjUJE U SVOM RADU

 
PRAVILNICI

 
KADROVSKI PLAN

 
POSLOVNIK

 
IZVEŠTAJI

 
POPIS IMOVINE / PODACI O SREDSTVIMA RADA

 
JAVNE NABAVKE

 
INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

 
BUDžET

 
IZVRŠENjE BUDŽETA - BILANS RASHODA

 
PROCEDURA ZA AŽURIRANjE SAJTA