SBUO  


INSPEKCIJSKE SLUŽBE

NADLEŽNOSTI PODRUČNIH JEDINICA REPUBLIČKIH MINISTARSTAVA U UPRAVNOM OKRUGU

 
Inspekcija rada

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

Odsek Inspekcije rada Severnobački upravni okrug Subotica

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Kancelarije IV sprat, br: 48 i 58

Kontakt: tel/faks:

Subotica: 024/552-398; 024/641-111 lok.:184

Bačka Topola: 024/715-258

E-mail:

subotica.ir@minrzs.gov.rs

www.minrzs.gov.rs

Nadležnosti inspekcije rada:

Božo Ivković – Šef Odseka inspekcije rada

Republički inspektori rada:

Dejan Spirovski

Nikola Ivelja - Bačka Topola

Mladen Trišić 
Tržišna inspekcija

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Sektor tržišne inspekcije, Odeljenje Subotica

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Kancelarije (aneks zgrade) br: 5, 6 i 7

Kontakt: tel/faks: 024/553-296

Subotica: 024/557-376

E-mail: trzisna.subotica@mtt.gov.rs

www.mtt.gov.rs

Nadležnosti inspekcije:

Tržišna inspekcija obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju:

Atila Kovač – načelnik Odeljenja tržišne inspekcije u Subotici

Republički tržišni inspektori:

Mirela Zorić

Nada Mračević

Dragana Stojanović

Milena Simić 
Poljoprivredna inspekcija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Odeljenje za vino, rakiju, alkoholna i bezalkoholna pića i organsku proizvodnju

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Кancelarija: II sprat br. 22

Кontakt tel/faks: 024/641-182

Odeljenje poljoprivredne inspekcije za kontrolu podsticajnih sredstava u poljoprivredi i stočarstvu) - Maja Jenovai

Odeljenje poljoprivedne inspekcije za bezbednost hrane biljnog porekla - Elvira Vojnić Miljojković


MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Info centar: Tel: 011/260-79-60; 011/260-79-61

Faks: 011/260-79-61

E-mail: office@minpolj.gov.rs

www.mpzzs.gov.rs

Omladinskih brigada 1, SIV 3, 11070 Novi Beograd 
Fitosanitarna inspekcija

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE ŠUMARSTVA O VODOPRIVREDE

Uprava za zaštitu bilja

Odeljenje fitosanitarne inspekcije

Odsek fitosanitarne inspekcije – Novi Sad

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Kancelarija: II sprat br. 22

Kontakt tel/faks: 024/552-481

E-mail: ivana.milosevic@minpolj.gov.rs

E-mail: fitosu.2014@gmail.com

www.minpolj.gov.rs

Teritorija nadzora: Severnobački Upravni Okrug, Severnobanatski upravni Okrug, opštine Senta, Kanjiža i Novi Kneževac

Oblast nadzora:

Fitosanitarni inspektor:

Ivana Milošević dipl.inž 
Veterinarska inspekcija

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA O VODOPRIVREDE

UPRAVA ZA VETERINU

Odsek veterinarske inspekcije za Severnobački upravni okrug

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Kancelarija II sprat br. 34

Kontakt: tel/faks:

Subotica: 024/687-091, 558-582 i 687-090

Bačka Topola: 024/715-131

E-mail: -

www.mpzzs.gov.rs

Oblast nadzora:

Aleksandar Pižurica – Šef odseka veterinarske inspekcije Severnobačkog upravnog okruga

Republički veterinarski inspektori:

Matilda Orčić Šobloher

Slađana Kovačević


Eva Nađ - Bačka Topola 
Turistička inspekcija

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Sektor turističke inspekcije; Odeljenje turističke inspekcije Novi Sad; Turistička inspekcija u Subotici

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Kancelarija: I sprat br. 10

Kontakt: tel/faks: 024/525-301, 641-148

E-mail: biljana.rukavina@mtt.gov.rs

www.mtt.gov.rs

Oblast nadzora:

Biljana Rukavina – turistički inspektor i koordinator za Severnobački, Zapadnobački i Severnobanatski upravni okrug

Turistički inspektori:

Zlatko Matić

Ljiljana Grahovac

Dragan Budanović 
Zdravstvena inspekcija

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

Republička zdravstvena inspekcija; Sektor za zdravstvenu inspekciju Odsek u Novom Sadu

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Kancelarija: I sprat br. 15

Kontakt: tel/faks: 024/556-074

E-mail: -

www.zdravlje.gov.rs

Oblast nadzora:

Zdravstveni inspektor:

Danijela Obrenić 
Sanitarna inspekcija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO

Sektor za sanitarni nadzor i javno zdravlje; Odeljenje za sanitarnu inspekciju Subotica

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Kancelarije: I sprat br. 16, 17 i 18

Kontakt: 024/524-429, 671-305

E-mail: sanitarnas@gmail.com

www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs

U Sektoru za sanitarni nadzor i preventivnomedicinsku delatnost obavljaju se sledeći poslovi:

dr Nebojša Brcan – načelnik Odeljenja sanitarne inspekcije u Subotici

Pokrajinski sanitarni inspektori:

Zdravka Šarenac

Julijana Todorović

Bogdana Maksić

Gordana Čavlin 
Inspekcija zaštite životne sredine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

PODRUČNA JEDINICA SUBOTICA

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Kancelarija: V sprat, br. 59

Kontakt tel/faks: 024/641-153

E-mail: inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs

www.eko.vojvodina.gov.rs/

I. Pokrajinski inspektor za zaštitu životne sredine- Sektor za inspekcijske poslove - oblast industrije

Teritorija nadzora: Severnobački upravni okrug, Zapadnobački upravni okrug, Severnobanatski upravni okrug (opštine: Kanjiža, Senta i Ada)

Oblast nadzora:

Pokrajinski inspektor za zaštitu životne sredine:

Dragan Sekulić

II. Inspektori za zaštitu životne sredine u oblasti zaštite i korišćenja prirodnih dobara i resursa

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Kancelarija V sprat broj 63

Kontakt tel/faks: 024/533-778

E-mail: inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs

www.eko.vojvodina.gov.rs/

Inspektori za zaštitu životne sredine u oblasti zaštite i korišćenja prirodnih dobara i resursa:

Ognjenka Nikolić

Zlata Pavlović

III. Inspektori zaštite životne sredine u oblasti ribarstva

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Kancelarija V sprat broj 63

Kontakt tel/faks: 024/533-608

E-mail: inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs

www.eko.vojvodina.gov.rs/

Inspektori zaštite životne sredine u oblasti ribarstva:

Jovica Mlađenović 
Fitosanitarna inspekcija za bezbednost hrane

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA O VODOPRIVREDE

Uprava za zaštitu bilja; Fitosanitarna inspekcija za bezbednost hrane

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Kancelarija: VII sprat br. 93

Kontakt: tel/faks:024/524-677

E-mail: goran.blesic@mtt.gov.rs

www.mtt.gov.rs

Republički fitosanitarni inspektor za bezbedenost hrane:

Goran Blesić 
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Kancelarija: IV sprat br. 50

Kontakt: tel/faks:024/533-788

E-mail: goran.blesic@mtt.gov.rs

www.mtt.gov.rs

Oblast nadzora:

Šumarski i lovni inspektor:

Milan Radojčić 
Prosvetni savetnik

MINISTARSTVO PROSVETE Vladica CvetkovićI NAUKE

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1 
Poljoprivredna inspekcija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

- Sektor poljoprivredne inspekcije

Oblast nadzora:

NEMAMO ZAPOSLENOG INSPEKTORA,
ZA SVE INFORMACIJE SE OBRATITI NA ADRESU:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Omladinskih brigada 1, SIV 3, 11070 Novi Beograd
E-pošta: office@minpolj.gov.rs
Telefon: 011/260-79-60; 011/260-79-61
Faks: 011/260-79-61