SBUO  INFORMATOR O RADU SEVERNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA

INFORMATOR O RADU SEVERNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA 2021

Informator je ažuriran sa stanjem na dan 02.06.2021. godine

INFORMATOR O RADU SEVERNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA 2020

Informator je ažuriran sa stanjem na dan 04.01.2021. godine

INFORMATOR O RADU SEVERNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA 2019

Informator je ažuriran sa stanjem na dan 06.01.2020. godine

INFORMATOR O RADU SEVERNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA 2018

Informator je ažuriran sa stanjem na dan 23.01.2019. godine

INFORMATOR O RADU SEVERNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA 2017

Informator je ažuriran sa stanjem na dan 08.01.2018. godine

INFORMATOR O RADU SEVERNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA 2016

Informator je ažuriran sa stanjem na dan 17.01.2017. godine

INFORMATOR O RADU SEVERNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA 2015

Informator je ažuriran sa stanjem na dan 04.01.2016. godine

INFORMATOR O RADU SEVERNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA 2014

Informator je ažuriran sa stanjem na dan 31.12.2014. godine

INFORMATOR O RADU SEVERNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA 2013

Informator je ažuriran sa stanjem na dan 31.12.2013. godine

INFORMATOR O RADU SEVERNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA 2012

Informator je ažuriran sa stanjem na dan 26.12.2012. godine

INFORMATOR O RADU SEVERNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA 2011

Informator je ažuriran sa stanjem na dan 30.12.2011. godine