home » sr » inspekcija

 menu-sredina
O Okrugu
Kontakt
Vesti
Aktuelnosti
Dokumenti
Informator o radu
e-Usluge
Arhiva
  Linkovi

Mapa prezentacije
A A
   
 menu-sredina
  O OKRUGU
 
  Uvod
linija
  Načelnik okruga
linija
  Nadležnosti i organizacija
linija
  Inspekcijske službe
linija
  Subotica
linija
  Bačka Topola
linija
  Mali Iđoš
 

pretraga

 
WEB OKRUŽENJE IMENIK VLADE RS NARODNA SKUPŠTINA RS
VLADA RS
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu RS
Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine RS


Inspekcijske službe

INSPEKCIJSKE SLUŽBE

 

 

NADLEŽNOSTI PODRUČNIH JEDINICA REPUBLIČKIH MINISTARSTAVA U UPRAVNOM OKRUGU


MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Odsek Inspekcije rada Severnobački upravni okrug Subotica

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1
Kancelarije IV sprat, br:  48 i 58
Kontakt: tel/faks:

Subotica: 024/ 552-398; 024/641 -111 lok. 184

Bačka Topola: 024/715-258

E-mail: subotica.ir@minrzs.gov.rs

 

Nadležnosti inspekcije rada:

 • nadzor u oblasti rada i radnih odnosa;

 • nadzor u oblati bezbednosti i zdravlja na radu;

 • aktivnosti na suzbijanju rada na crno;

 • aktivnosti na smanjenju broja povreda povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije);

 • kontrola uslova rada i rizika po bezbednost i zdravlje na radu;

 • uviđaj smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu;

 • utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu pre početka obavljanja delatnosti, kao i druge poslove određene zakonom.


Božo Ivković – Šef Odseka inspekcije rada

Republički inspektori rada:

Dejan Spirovski

Nikola Ivelja  - Bačka Topola

Aleksandra Stamenović

www.minrzs.gov.rs

 

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Sektor tržišne inspekcije

Odeljenje Subotica

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Kancelarije (aneks zgrade) br: 5, 6 i 7

Kontakt tel/faks: 024/553-296

Subotica: 024/557-376

B. Topola: 024/715-920

 

Tržišna inspekcija obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju:

 • uslovi za obavljanje prometa robe i vršenje usluga koje obavljaju pravna i fizička lica i preduzetnici, cene robe i usluga, kvalitet industrijsko-neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu, kvalitet usluga, utvrđivanje uslova za obavljanje privrednih delatnosti u oblastima koje čine predmet kontrole, preduzimanje mera na koje je zakonom ovlašćen, sprečavanje nelojalne konkurencije (kontrola reklamiranja, oglašavanja i nuđenja robe, usluga, navođenjem podataka kojima se stvara ili može stvoriti zabuna na tržištu, kontrola prodaje robe sa oznakama i podacima koji stvaraju ili mogu stvoriti zabunu u pogledu porekla i kvaliteta robe i drugo);

 • inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje zaštita potrošača i oblast oglašavanja i inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom robe kojom se povređuju prava intelektualne svojine kao i nadzor nad proizvodnjom i prometom robe zaštićene autorskim ili srodnim pravom;

Atila Kovač – načelnik Odeljenja tržišne inspekcije u Subotici

Republički tržišni inspektori:

Mirela Zorić

Nada Mračević

Dragana Stojanović

Milena Simić

Ljubica Vujačić  - Bačka Topola

e-mail adresa: trzisna.subotica@mtt.gov.rs

www.mtt.gov.rs

* UPUTSTVO U SLUČAJU REKLAMACIJE PROIZVODA

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Poljoprivredna inspekcija

Odeljenje za vino, rakiju, alkoholna i bezalkoholna pića i organsku proizvodnju

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1.

Kancelarija: II sprat br.  22

Kontakt tel/faks: 024/641-182

Trenutno nemamo zaposlenog inspektora.
Za sve informacije se obratiti na adresu Ministarstva:

E-mail: www.mpzzs.gov.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
Info centar: Tel: 011/260-79-60; 011/260-79-61|
Faks: 011/260-79-61 |
E-pošta: office@minpolj.gov.rs
Omladinskih brigada 1, SIV 3, 11070 Novi BeogradOblast nadzora:

 • Kontrola proizvodnje, prerade, kvaliteta i prometa grožđa   namenjenog za proizvodnju vina

 • Kontrola proizvodnje, prerade i kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, kljuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina;

 • Kontrola proizvodnje grožđa i vina sa ZGP;

 • Kontrola ispunjenosti uslova za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda;

 • Uzorkovanje šire i vina u proizvodnji i prometu;

 • Kontrola ispunjenosti uslova za proizvodnju etanola;

 • Kontrola proizvodnje i prometa etanola kao i sirovine za proizvodnju istog;

 • Kontrola kvaliteta etanola u proizvodnji i prometu;

 • Uzorkovanje etanola u proizvodnji i prometu;

 • Kontrola ispunjenosti uslova za proizvodnju rakije i drugih alkoholnih pića;

 • Kontrola proizvodnje i prometa rakije i drugih alkoholnih pića;

 • Uzorkovanje rakije i drugih alkoholnih pića u proizvodnji i prometu;

 • Kontrola ispunjenosti uslova za proizvodnju piva kao i uslužno punjenje;

 • Kontrola proizvodnje i prometa piva;

 • Uzorkovanje piva u proizvodnji i prometu;

 • Kontrola kvaliteta sirovina za proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih pića

 • Kontrola uslova za čuvanje, skladištenje i transport sirovina i gotovih proizvoda koji su odnose na osvežavajuća bezalkoholna pića

 • Uzorkovanje osvežavajućih bezalkoholnih pića u proizvodnji i prometu;

 • Kontrola hrane biljnog porekla i bezalkoholnih pića u fazi proizvodnje, prerade i prometa na veliko;

 • Kontrola vina i alkoholnih pića u fazi prometa na malo.

Republički poljoprivredni  inspektor

www.mpzzs.gov.rs

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Odeljenje fitosanitarne inspekcije

Odsek fitosanitarne inspekcije – Novi Sad

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Kancelarija: II sprat br.  22

Kontakt tel/faks: 024/552-481

E-mail ivana.milosevic@minpolj.gov.rs; fitosu.2014@gmail.com

 Teritorija nadzora: Severnobački Upravni Okrug, Severnobanatski upravni Okrug, opštine Senta, Kanjiža i Novi Kneževac

 

Oblast nadzora:

 •  kontrola prisustva štetnih organizama u zemljištu i na bilju;

 • sistematski nadzor biljaka i delova bilja na prisustvo štetnih organizama koji se smatraju posebno opasnim za bilje i rezidua sredstava za zaštitu bilja;

 • bezbednost hrane u fazi primarne proizvodnje hrane biljnog porekla i bezbednosti hrane za životinje biljnog porekla u fazi primarne proizvodnje;

 • proizvodnja, dorada, prometa i korišćenja semena poljoprivrednog bilja;

 • proizvodnja, dorada, prometa i korišćenja semena poljorivrednog bilja organskog porekla za zasnivanje organske proizvodnje;

 • proizvodnja, promet i korišćenja sadnog materijala poljoprivrednog bilja;

 • proizvodnja, prometa i primene sredstava za ishranu i zaštitu bilja;

 • kontrola ograničene upotrebe i uvođenje u proizvodnju genetički modifikovanih organizama u svim fazama proizvodnje i preradu;

 • kontrola rada imaoca javnih ovlašćenih;

 • obrada svih podnesaka vezanih za prijavu proizvodnje semena i sadnog materijala na način i u roku propisanom Zakonom;

 • obrada svih podnesaka vezanih za upis u registar: distributera, uvoznika i proizvođača sredstava za ishranu i zaštitu bilja;

 • izrada Uverenja o priznavanju semena poljoprivrednog bilja;

 • izrada Sertifikata o proizvodnji sadnog materijala;

 • izdavanje  Uverenja o zdravastvenom stanju pošiljki bilja u unutrašnjem prometu;

 • kontrola po Uredbama - Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede

Fitosanitarni inspektor


Ivana Milošević dipl.inž


www.mpzzs.gov.rs

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

UPRAVA ZA VETERINU

Odsek veterinarske inspekcije za Severnobački upravni okrug

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Kancelarija II sprat  br. 34

E-mail: vetinsp@eunet.rs

Kontakt: tel/ faks:

Subotica: 024/687-091, 558-582 i 687-090

Bačka Topola: 024/715-131

 

Oblast nadzora:

 • nadzor u oblasti zdravstvene zaštite životinja;

 • veterinarska i sanitarna kontrola u proizvodnji i u unutrašnjem i spoljnom prometu životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje, hrane za životinje i komponenti za proizvodnju hrane za životinje;

 • odobravanje i kontrola rada objekata za proizvodnju namirnica životinjskog porekla ( klanice, mlekare, prerada meda i sl. );

 • kontrola objekata za proizvodnju hrane za životinje;

 • kontrola neškodljivog uklanjanja leševa i otpadaka životinjskog porekla;

 • kontrola prometa lekova i bioloških sredstava u veterini;

 • nadzor veterinarskih stanica, ambulanti, instituta;


Aleksandar Pižurica – Šef odseka veterinarske inspekcije Severnobačkog upravnog okruga

Republički veterinarski inspektori:

Ruža Delić

Matilda Orčić Šobloher

Jelena Delić - privremeno povremeni poslovi

Eva Nađ - Bačka Topola

Dušan Stanimirov - Bačka Topola i Mali Iđoš - privremeno povremeni poslovi

www.mpzzs.gov.rs

 

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Sektor turističke inspekcije

Odeljenje turističke inspekcije Novi Sad

Turistička inspekcija u Subotici

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Kancelarija: I sprat br. 10

Kontakt tel/ faks:  024/525-301, 641-148

E-mail: biljana.rukavina@mtt.gov.rs

 

Oblast nadzora:

 •  Vršenje inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju oblasti turizma i ugostiteljstva i preduzimanje propisanih upravnih i kaznenih mera u vršenju inspekcijskog nadzora;

 • Utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje turističke i ugostiteljske delatnosti;

 • Zaštitu potrošača i zaštitu intelektualne svojine u oblastima turizma i ugostiteljstva;

 • Izradu izveštaja i informacija o radu Sektora i stanju u oblastima u kojima se obavlja nadzor;

 • Praćenje primene propisa, iniciranje izmena i predlaganje odgovarajućih rešenja i preduzimanje  edukativnih i drugih aktivnosti u cilju prevencije pogrešne primene propisa;

 • Pravne i analitičke poslove vezane za vršenje inspekcijskog nadzora;

 • Saradnju sa drugim inspekcijskim organima, pravosudnim organima, organima za prekršaje i drugim organima državne uprave i organizacijama i sa udruženjima i organizacijama u oblasti turizma i ugostiteljstva i udruženjima za zaštitu potrošača;

 • Praćenje realizacije projekata za razvoj turizma i kontrola izvršenja ugovora između Ministarstva i privrednih subjekata u koordinaciji sa Sektorom za turizam.

Biljana Rukavina – turistički inspektor i koordinator za Severnobački, Zapadnobački i Severnobanatski upravni okrug

Turistički inspektori:

Zlatko Matić

Ljiljana Grahovac

Dragan Budanović

www.mtt.gov.rs

 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Republička zdravstvena inspekcija

Sektor za zdravstvenu inspekciju Odsek u Novom Sadu

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Kancelarija: I sprat br. 15

Kontakt: tel/ faks:  024/556-074,

Oblast nadzora:

 • Obavljanje inspekcijskih nadzora u objektima pod nazdorom (Zavodi, bolnice, Domovi zdravlja, apoteke, laboratorije i privatna praksa);

 • Utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada privatne prakse- po zahtevu stranaka;

 • Nedeljno i mesečno sasavljanje i slanje izveštaja o radu – Ministarstvu zdravlja;

 • Redovna poslovna komunikacija sa drugim državnim organima i strankama (prigovori, žalbe...);

NEMAMO ZAPOSLENOG ZDRAVSTVENOG INSPEKTORA,
ZA SVE INFORMACIJE SE OBRATITI NA ADRESU:
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA
ODSEK ZA ZDRAVSTVENU INSPEKCIJU
SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU
Dr Danica Živković
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 6
BROJ TELEFONA: 021/427-130

www.zdravlje.gov.rs

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO

Sektor za sanitarni nadzor i javno zdravlje

Odeljenje za sanitarnu inspekciju Subotica

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Kancelarije: I sprat br.  16, 17 i 18

Kontakt tel/faks:  024/524-429, 671-305

E-mail:sanitarnas@gmail.com

 U  Sektoru  za sanitarni nadzor i preventivnomedicinsku delatnost obavljaju se sledeći poslovi: 

 • pripremanje predloga strategija, programa i planova u oblasti sanitarnog nadzora i preventivno medicinske delatnosti na teritoriji Pokrajine;

 • obezbeđenje uslova za sprovođenje aktivnosti u oblasti javnog zdravlja koji se odnose na društvenu brigu za zdravlje;

 • obavljanje inspekcijskih i sa njima povezanih stručnih poslova koji obuhvataju sanitarni  nadzor u oblastima zaštite stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti i izloženosti duvanskom dimu, bezbednosti hrane, zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe u proizvodnji i prometu, javnog snabdevanja stanovništva  higijenski ispravnom vodom za piće i ugostiteljstva;

 • na poziv ministarstva nadležnog za poslove zdravlja učešće u radnim grupama i davanje mišljenja u pripremi propisa u oblasti javnog zdravlja i u oblasti sanitarnog nadzora;

 • saradnja, učešće u koordinaciji i pripremi domaćih i međuregionalnih projekata;

 • izrada uputstava za rad sanitarnih inspektora;

 • davanje mišljenja u vezi sa primenom propisa u oblasti sanitarnog nadzora;

 • davanje mišljenja u vezi sa vršenjem poslova sanitarne inspekcije;

 • pripremanje odgovora na tužbe u vezi sa vođenjem upravnog spora i odgovore na tužbe zbog naknade štete u vezi sa vođenjem upravnog postupka inspektora;

 • izradu nacrta zapisnika o izvršenom nadzoru nad radom sanitarnih inspektora inspektora;

 • praćenje efikasnosti sprovođenja mera sanitarnog nadzora;

 • rešavanje u upravnim stvarima u prvom stepenu;

 • sanitarni nadzor u oblastima i objektima koji podležu sanitarnom nadzoru u skladu sa zakonom;

 • kontrolu sanitarno-higijenskog stanja objekata pod sanitarnim nadzorom i sredstava javnog saobraćaja,

 • nadzor nad licima koja podležu sanitarnom nadzoru;

 • preventivnomedicinsku delatnost nad licima koja su zakonom stavljena pod zdravstveni nadzor,

 • nadzor nad postrojenjima, uređajima i opremom koja se koristi radi obavljanja delatnosti pod sanitarnim nadzorom;

 • davanje mišljenja na planska dokumenta, urbanističke i prostorne planove,

 • davanje mišljenja o sanitarnim uslovima u postupku izdavanja akta o urbanističko-tehničkim uslovima u postupcima izgradnje objekata pod sanitarnim nadzorom,

 • utvrđivanje ispunjenosti uslova pre izgradnje ili rekonstrukcije objekata u kojima se obavlja zdravstvena delatnost, javno snabdevanje stanovništva vodom za piće i proizvodnje životnih namirnica putem industrijskih postojenja;

 • utvrđivanje ispunjenosti uslova u objektima za koje nije potrebna prethodna saglasnost za rad;

 • kontrola nove hrane, dijetetskih proizvoda, dečije hrane-zamene za majčino mleko, dijetetskih suplemenata i soli za ishranu ljudi i proizvodnju aditiva, aroma, enzimskih preparata neživotinjskog porekla i pomoćnih sredstava neživotinjskog porekla, kao i vode za piće u originalnoj ambalaži (stona voda, mineralna voda i izvorska voda), kao i vode za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa, kao i ispitivanje zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe;

 • utvrđivanje higijenske ispravnosti vode za piće;

 • nadzor nad sprečavanjem i suzbijanjem zaraznih bolesti;

 • postupanje po predstavkama i predlozima građana;

 • po rešenju ministra nadležnog za poslove zdravlja organizovanje predavanja i polaganja ispita za sticanje osnovnih znanja o higijeni hrane i ličnoj higijeni;

 • praćenje stanja u oblasti javnog zdravlja;

 • praćenje primene zakona i drugih propisa u oblasti javnog zdravlja i učestvovanje u pripremanju predloga propisa koje kao ovlašćeni predlagač Skupština AP Vojvodine predlaže Narodnoj skupštini Republike Srbije;

 • praćenje organizacije i rada zavoda za javno zdravlje na teritoriji  AP Vojvodine i predlaganje odgovarajućih mera i aktivnosti za poboljšanje organizacije i rada;

 • ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima Republike Srbije i drugim organizacijama i institucijama koje se bave poslovima javnog zdravlja kao i ostvarivanje međusektorske saradnje u oblasti javnog zdravlja;

 • koordinacija, podsticanje, organizacija i usmeravanje sprovođenja delatnosti u oblasti javnog zdravlja na teritoriji Pokrajine koja se ostvaruje delatnošću organa AP Vojvodine i jedinica lokalne samouprave zajedno sa nosiocima i učesnicima u oblasti javnog zdravlja;

 • praćenje zdravstvenog stanja stanovništva kao i predlaganje i preduzimanje mera za njegovo unapređenje;

 • praćenje parametara opterećenja bolešću stanovništva na teritoriji Pokrajine kao i predlaganje i preduzimanje mera za njegovo smanjenje;

 • promocija zdravlja i sprovođenje mera za očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanje i suzbijanje bolesti i faktora rizika;

 • obezbeđivanje uslova za obavljanje delatnosti zdravstvenih ustanova, planiranje i ostvarivanje programa, u oblasti javnog zdravlja;

 • priprema predloga posebnih programa iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Pokrajine, u skladu sa zakonom;

 • učešće u obezbeđivanju uslova za brzo reagovanje u elementarnim i drugim većim nepogodama i vanrednim prilikama na teritoriji Pokrajine, u skladu sa zakonom i merama Vlade AP Vojvodine;

 • praćenje rada zavoda za javno zdravlje na teritoriji Pokrajine u ostvarivanju programa iz oblasti javnog zdravlja;

 • davanje mišljenja u vezi sa primenom propisa i vršenjem poslova u oblasti javnog zdravlja;

 • saradnja, učešće u koordinaciji i pripremi domaćih i međuregionalnih projekata u oblasti javnog zdravlja;

 • praćenje i predlaganje mera za razvoj novih organizacionih modela, kao i strategija u oblasti javnog zdravlja na teritoriji Pokrajine i obavljanje i drugih ;

 • normativno-pravnih poslova

 • upravno nadzornih i upravnih poslova;

 • dokumentacionih  poslova;

 • statističko-evidencionih poslova;

 • studijsko – analitičkih poslova;

 • stručno-operativnih poslova u oblasti sanitarnog nadzora i preventivnomedicinske delatnosti.


dr Nebojša Brcan – načelnik Odeljenja sanitarne inspekcije u Subotici

Pokrajinski sanitarni inspektori:

Zdravka Šarenac

Julijana Todorović

Bogdana Maksić

Gordana Čavlin

http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/

  

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

PODRUČNA JEDINICA SUBOTICA

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Kancelarija: V sprat, br. 59

Kontakt tel/ faks:  024/641-153

E-mail: inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs

 

 1. Pokrajinski inspektor za zaštitu životne sredine- Sektor za inspekcijske poslove - oblast industrije

Teritorija nadzora: Severnobački upravni okrug, Zapadnobački upravni okrug, Severnobanatski upravni okrug (opštine: Kanjiža, Senta i Ada)

Oblast nadzora:

 • Zaštita vazduha

 • Zaštita voda(otpadne vode)

 • Zaštta od buke u životnoj sredini

 • Zaštita od najonizujućih zračenja (ultra i infracrveno zračenje, radio frekvencijsko zdračenje, elektromagnetna polja niskih frekvencija, lasersko zračenje i ultrazvuki zvuk)

 • Upravljanje sa ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Upravljanje sa opasnim i neopasnim otpadom

 • Integrisano sprečavanje i zagađenje životne sredine (aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola)

 • Procena uticaja projekata koji se izvode ili planiraju iz oblasti industrije, saobraćaja, rudarstva, energetike, poljoprivrede, šumarstva, vodorpivrede, upravljanje otpadnom, komunalne delatnosti, objekti koji se planiraju u zaštićenom prirodnom dobru i u zaštićenoj okolini neporektnog kulturnog dobra na životnu sredinu.

 

Pokrajinski inspektor za zaštitu životne sredine

Dragan Sekulić  

 

 1. inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs

  Inspektori za zaštitu životne sredine u oblasti zaštite i korišćenja prirodnih dobara i resursa

Kancelarija V sprat broj 63

Kontakt tel/ faks: 024/ 533-778

E-mail: inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs

 

Ognjenka Nikolić 

Zlata Pavlović

 

 1. Inspektori zaštite životne sredine u oblasti ribarstva

Kancelarija V sprat broj 63

Kontakt tel/ faks: 024/ 533-608

E-mail: inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs

 

Jovica Mlađenović

 

http://www.eko.vojvodina.gov.rs/

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Uprava za zaštitu bilja

Fitosanitarna inspekcija za bezbednost hrane

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Kancelarija: VII sprat br.  93

Kontakt: tel/faks  024/524-677

Republički fitosanitarni inspektor za bezbedenost hrane

Goran Blesić

goran.blesic@mtt.gov.rs/

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Kancelarija: IV sprat br.  50

Kontakt: tel/faks  024/533-788

 

Oblast nadzora:

 • nadzor u oblasti politike šumarstava, očuvanja šuma;

 • unapređenje i korišćenje šuma i divljači;

 • sprovođenje mera zaštite šuma i divljači;

 • kontrola semena i sadnog materijala u šumarstvu.


Šumarski i lovni inspektor

Milan RadojčićMINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE

 • Školska uprava Sombor - Prosvetni savetnikMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

- Sektor poljoprivredne inspekcije

Republički poljoprivredni inspektor za poljoprivredno zemljište

Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1

Kancelarija: 22 II sprat

Kontakt: tel/faks  024/641-182; 064 88 18 546

E-mail: Mirjana Ćosić

 

Oblast nadzora:

 • korišćenje, obrada i zaštita poljoprivrednog zemljišta


republički poljoprivredni inspektor:

Mirjana Ćosić

 
   
FOOTER
 СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ [Контакти]

Uslovi korišćenja-/- Mapa prezentacije