home » sr » okrug_nacelnik

 menu-sredina
O Okrugu
Kontakt
Vesti
Aktuelnosti
Dokumenti
Informator o radu
e-Usluge
Arhiva
  Linkovi

Mapa prezentacije
A A
   
 menu-sredina
  O OKRUGU
 
  Uvod
linija
  Načelnik okruga
linija
  Nadležnosti i organizacija
linija
  Inspekcijske službe
linija
  Subotica
linija
  Bačka Topola
linija
  Mali Iđoš
 

pretraga

 
WEB OKRUŽENJE IMENIK VLADE RS NARODNA SKUPŠTINA RS
VLADA RS
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu RS
Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine RS

Novi web sajt u pripremi

Načelnik okruga

Rešenjem Vlade Republike Srbije od 17. januara 2014. godine, na mesto načelnika Severnobačkog upravnog okruga postavljen je Dragi Vučković.

Načelnik upravnog okruga:  

  • usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave;

  • prati primenu direktiva i instrukcija koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne  uprave; 

  • prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i stara se o uslovima  za njihov rad;

  • prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i predlaže rukovodiocu  državnog organa pokretanje disciplinskog postupka protiv njih;

  • sarađuje sa područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području  ovog okruga a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga;

  • sarađuje sa opštinama i gradovimaradi poboljšanja rada okružnih područnih jedinica organa državne  uprave i područnih jedinica organa državne uprave koje vrše poslove državne  uprave na području upravnog  okruga a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga.

Načelnik upravnog okruga za svoj rad odgovara ministru državne uprave i lokalne samouprave i Vladi.

Načelnika upravnog okruga postavlja Vlada na period od pet godina, na predlog ministra pravde i državne uprave, prema Zakonu o državnim službenicima.

Zakonska rešenja predviđaju i postojanje Saveta upravnog okruga, radi usklađivanja rada organa državne uprave i lokalne samouprave na području upravnog okruga. Savet čine načelnik upravnog okruga i predsednici opština Mali Iđoš – Marko Lazić, Bačka Topola – Gabor Kišlinder, kao i gradonačelnik grada Subotica, Bogdan Laban.

Obaveza načelnika u vezi sa radom Saveta okruga podrazumeva redovno sazivanje sednica, na kojima ima ulogu predsedavajućeg, najmanje jednom u dva meseca. Na sednicama Saveta se razmatra problematika vezana za rad inspekcijskih službi i saradnju sa službama lokalne samouprave, u cilju poboljšanja uslova rada. Redovno se vodi zapisnik i donose zaključci, koji se obavezno dostavljaju Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i ostalim ministarstvima, koja na teritoriji okruga imaju područne jedinice.

 

 

   
FOOTER
 СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ [Контакти]

Uslovi korišćenja-/- Mapa prezentacije