home » src » okrug_nacelnik

 menu-sredina
О Округу
Контакт
Вести
Актуелности
Документи
Информатор о раду
e-Услуге
Архива
  Линкови

Мапа презентације
A A
   

  О ОКРУГУ
 
  Увод
linija
  Начелник округа
linija
  Надлежности и организација
linija
  Инспекцијске службе
linija
  Суботица
linija
  Бачка Топола
linija
  Мали Иђош
 
pretraga

 
WEB OKRUŽENJE IMENIK VLADE RS NARODNA SKUPŠTINA RS
VLADA RS
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu RS
Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine RS

Начелник округа

Решењем Владе Републике Србије од 17. jaнуара 2014. године, на место начелника Севернобачког управног округа постављен је Драги Вучковић.

Начелник управног округа:  

  • усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе;

  • прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне  управе; 

  • прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима  за њихов рад;

  • прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу  државног органа покретање дисциплинског поступка против њих;

  • сарађује са подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју  овог округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа;

  • сарађује са општинама и градовимаради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне  управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне  управе на подручју управног  округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа.

Начелник управног округа за свој рад одговара министру државне управе и локалне самоуправе и Влади.

Начелника управног округа поставља Влада на период од пет година, на предлог министра правде и државне управе, према Закону о државним службеницима.

Законска решења предвиђају и постојање Савета управног округа, ради усклађивања рада органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа. Савет чине начелник управног округа и председници општина Мали Иђош – Maрко Лазић, Бачка Топола – Габор Кишлиндер, као и градоначелник града Суботица, Богдан Лабан.

Обавеза начелника у вези са радом Савета округа подразумева редовно сазивање седница, на којима има улогу председавајућег, најмање једном у два месеца. На седницама Савета се разматра проблематика везана за рад инспекцијских служби и сарадњу са службама локалне самоуправе, у циљу побољшања услова рада. Редовно се води записник и доносе закључци, који се обавезно достављају Министарству државне управе и локалне самоуправе и осталим министарствима, која на територији округа имају подручне јединице.

 

 

   
FOOTER
 СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ [Мапа]

Услови коришћења -/- Мапа презентације