НАЧЕЛНИЦИ ОКРУГА СА ИНСПЕКТОРИМА ПРИСУСТВОВАЛИ 2. КОНФЕРЕНЦИЈИ „ДАН ИНСПЕКТОРА СРБИЈЕ“ У ЧАЧКУ, 14. ОКТОБРА, 2022. ГОДИНЕ

Начелници округа са инспекторима присуствовали 2. конференцији „Дан инспектора Србије“ у Чачку, 14. октобра, 2022. године. Радни назив конференције „ИНСПЕКЦИЈЕ У СРБИЈИ – ВЕК У СЛУЖБИ ЗАШТИТЕ ЗАКОНИТОСТИ“