КОДЕКС ПОНАШАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

https://www.paragraf.rs/propisi/kodeks-ponasanja-drzavnih-sluzbenika-republike-srbije.html

Притужбе  нa понашање државних службеника могу се пријавити: 

  • лично, начелнику Округа
  • писменим путем на адресу: Севернобачки управни округ, 24000 Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 1,
  • поднеском у електронској форми, путем имејл адресе: kontakt@severnobacki.okrug.gov.rs

Најновије вести

Општине