Бачка Топола

Општина Бачка Топола налази се у Војводини, Република Србија, у средишњем делу Бачке. Територија општине граничи се са седам војвођанских општина – на северу са општином Суботица, на североистоку са општином Сента, на истоку са општином Ада, на југоистоку са општином Бечеј, на југу са општином Мали Иђош, на југозападу са општином Кула и на западу са општином Сомбор. Општина Бачка Топола има неправилан облик са дужом осом правца северозапад-југоисток. Територија општине заузима површину од 596 км², што чини 6,46 % територије Бачке и 2,77 % територије Војводине. Према попису становништва из 2011. године, општина Бачка Топола има 33.321 становника.

Број становника општине Бачка Топола: 26228

 

Бачкотополска општина има 23 насеља организованих кроз 15 месних заједница Општина Бачка Топола и данас има веома повољан саобраћајно – географски положај. Кроз њу пролазе међународни пут Е – 75 и међународна железничка магистрала Будимпешта – Суботица – Београд. У седишту општине граду Бачкој Тополи укрштају се путни правци север-југ и исток-запад. Од Суботице је Бачка Топола удаљена 32 км, од Сенте и Бечеја око 40 км, од Сомбора 45 км, од Новог Сада 69 км и од Београда 152 км. Просечна удаљеност сеоских насеља од седишта општине износи 11-12 км. Од укупне дужине путева (139 км), магистрални је у дужини од 17 км, регионални 78 км и локални 44 км. 

У Општини Бачка Топола ради осам основних школа, једна музичка школа, више предшколских установа, три средње школе и једна високошколска установа. Настава се изводи на српском и мађарскомјезику. Бачкотополска општина поседује изузетне туристичке ресурсе. Пољопривредна добра „Зобнатица“,“Криваја“ и „Панонија“ представљају бисере панонске равнице. Својом инфраструктуром и капацитетима представљају значајне пунктове конгресног и спортског туризма. „Зобнатица“ је најстарија ергела коња у Србији са покривеним мањежом, јединственим музејом коњарства и коњичког спорта и новоизграђеним хиподромом. „Зобнатица“ представља окосницу домаћег коњичког спорта. Спортски лов и риболов је такође развијен. Ловишта општине редовно посећују ловци из земље и иностранства. Распрострањени су зечеви и фазани, а није никаква реткост видети права крда срнеће дивљачи. Из обиља културно-историјских споменика, локалног карактера, својим архитектонским изгледом и етнолошким значајем издвајају се Завичајна кућа, Ковачко-коларска радионица и Ветрењача као музеј млинарства. Римокатоличка црква у центру града представља монументални споменик архитектуре са почетка прошлог века. www.btopola.org.rs Официјелна веб презентација Скупштине општине Бачка Топола

Официјелна веб презентација Скупштине општине Бачка Топола –  www.btopola.org.rs