НАЧЕЛНИК ОКРУГА ПРИСУСТВОВАО СЕМИНАРУ ЗА КОМАНДАНТЕ ШТАБОВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Начелник Севернобачког округа Бојан Шоралов присуствоваo je cеминару за команданте штабова за ванредне ситуације, са темом „Организација рада штаба за ванредне ситуације и руковођење у ванредним ситуацијама“.
Циљ Семинара је унапређење знања и организационих способности команданата, како окружних, тако и локалних штабова за ванредне ситуације. Семинара је организован од стране Одељења за координацију и управљање у ванредним ситуацијама Министарства унутрашњих послова.
На Семинару је посебно посвећена пажња систему смањења ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама, образовању и функционисању штаба за ванредне ситуације, руковођењу у ванредним ситуацијама, финансирању система смањења ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама, као и кризној команди, информисању јавности и сарадњи са медијима, координацији међународне помоћи