ОДРЖАН САСТАНАК НАЧЕЛНИКА ОКРУГА И РЕГИОНАЛНОГ КРИЗНОГ ЦЕНТРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ, ПРАЋЕЊЕ КРЕТАЊА И КОНТРОЛЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ АФРИЧКА СВИЊСКА КУГА ЗА ЕПИЗООТИОЛОШКО ПОДРУЧЈЕ СЕВЕРНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Дана 13.07. 2023 године, у просторијама Севернобачког управног округа одржан је састанак на тему спречавања појаве, праћење кретања и контроле заразне болести афричка куга свиња за епизоотиолошко подручје Севернобачког управног округа, на ком су присуствовали чланови Регионалног кризног центра, као и представници јединица локалне самоуправе са територије Севернобачког управног округа.

Александар Пижурица, шеф Одсека републичке ветеринарске инспекције, информисао је присутне о епизоотиолошкој ситуацији у Републици Србији и предочио неопходност предузимања превентивних мера од стране свих надлежних служби ЈЛС у циљу припреме за евентуално избијање заразне болести на територији Севернобачког управног округа.

Са састанка је упућен апел на одговорно понашање свих лица која учествују у производњи и промету свиња, што би значило:
• спречавање уласка трећих лица и возила на фарме,
• држање свиња затворених у објектима предвиђеним за њихов смештај,
• пријављивање надлежној ветеринарској станици сваке промене у здравственом стању свиња (угинуће, побачај, лечење антибиотицима дуже од три дана) и
• јачање биосигуросних мера на фармама (постављање дезифенкционих баријера на уласку у фарме, организовање пресвлачења радника приликом уласка и изласка, свођење на минимум обиласке других фарми).

На састанку је договорено да ће у наредном периоду надлежне службе вршити ригорозну контролу промета свиња.