КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА РАДНО МЕСТО ЗА ФИНАНСИЈСКО МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА: 15.11. 2023. – 23.11.2023. ГОДИНЕ

Текст конкурса

Пријавни образац

Материјал за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција

Закон о платама државних службеника и намештеника

Закон о буџетском систему

Закон о буџету републике Србије

Уредба о управим окрузима